1. Personalet: Ved ankomst ble vi rett og slett møtt med smil og trivelige ord fra samtlige vi kom i kontakt med, uten unntak. Leger, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, fysioterapeuter og renholdere. Dette minnet mer om et hotell enn rehab- avdeling. Her var det aldri en sur mine å spore fra noen. Dette gode arbeidsmiljø smittet selvfølgelig også over på oss som hadde vært så privilegert å få plass. En ekstra spiss på oppholdet var det flerkulturelle innslaget av pleiere og hjelpere fra fremmede strøk. Det var med stort interesse vi lyttet til Vidia fra Sumatra, Malalay fra Afghanistan og Harpinder fra India. Ikke bare imponerte deres flytende norskkunnskaper og faglige dyktighet, men også at vi ble del i deres kultur og skikker fra hjemlandet.

Dette var også med på å berike oppholdet.

Å være omgitt av så mange profesjonelle mennesker, skapte en ro og trygghet som var helt fantastisk.

2. Maten: Uten unntak er antageligvis de fleste individualister i matveien.

Våre erfaringer på dette viktige feltet er også her udelt positive. Sammensetningen av retter var variert, smakfullt og delikat. Kom man til frokost eller kvelds, var det bare gode miner og smil når havregrøt og seksminuttersegg ble ønsket. Hvilken service!

3. Rammen om senteret: Straks man ankommer området, blir man fort klar over hvilket arbeid av svært høy kvalitet som er lagt ned. Betydelig antall parkeringsplasser, hekker, belegningsstein og granittkantstein.

Mye av det gamle sykehusets yttervegger er bevart. Rent arkitektonisk er bygget like stilfullt som den gang. Inne har man spart på gamle sandblåste glass, som er remontert i kantinen. Disse kom opprinnelig fra det gamle inngangspartiet.

I korridorene er det hengt opp kopier av bilder fra bygget var nytt, i tillegg til mye annen smakfull kunst. Innendørs var alt nytt. Enkeltrommene er store med TV. Inventaret er også nytt og av høy kvalitet.

Avslutningsvis vil vi takke Sandefjord kommune for at de tok dette store løftet. Investeringen var verdt hver krone.

En spesiell takk nok en gang til alle ansatte, som gjorde vårt opphold så positivt som det ble.Vi kan ikke få fullrost SMS nok.Kan SMS være Norges beste medisinske senter?