Gå til sidens hovedinnhold

Naboer krangler om atkomstvei

Artikkelen er over 4 år gammel

Naboene er uenige om hvordan man skal løse transportbehovene til Torggata 4. Veien dit går nemlig over eiendommen til Hjertnespromenaden 5. Nå har partene vært i retten.

All transport til Torggata 4 må skje fra Hjertnespromenaden, det er ikke mulig å gjøre dette fra Torggata. Man må kjøre inn «bakveien». Det drives næringsvirksomhet i Torggata 4.

Atkomstveien går over eiendomsgrensa til Hjertnespromenaden 5.

Rettighetene tinglyst i 1964

Allerede i 1964 ble atkomstrettighetene til Torggata 4 tinglyst. Den gangen – før Torvet 1A ble bygget – var eierne av både Torggata 4 og Hjertnespromenaden 5 enige om det praktiske.

Også Torggata 6 har den samme tinglyste retten som Torggata 4, men var ikke en del av oppgjøret i retten.

For noen år siden fikk Hjertnespromenaden 5 en ny eier. Eieren – Wenche Foss Sentrene Sandefjord AS – er uenig i hvordan de gamle servituttene til Torggata 4 skal tolkes.

Slikt blir det advokatmat og rettssak ut av.

Kranglet om parkeringsplasser også

I tillegg til å krangle om atkomstveien, var partene også uenige om antallet og plasseringen av flere parkeringsplasser.

– I sentrumsområder kan man ikke påregne snuplasser på annen manns eiendom. Store kjøretøyer må eventuelt rygge inn for å få atkomst til Torggata 4, hevder saksøkeren, Hjertnespromenaden 5.

De la fram et nytt forslag til trasé som eierne av Torggata 4 kunne benytte.

De saksøkte i Torggata 4 – Arne Henriksen og Gjert Erik Henriksen – fortalte at de tinglyste servituttene skal ivareta behovet til to næringsvirksomheter, samt for beboere.

Vil ha uhindret atkomst til eiendommen sin

De la ned påstand om at Torggata 4 skal ha uhindret atkomst over eiendommen til Hjertnespromenaden 5, i henhold til tinglysningen fra 1964.

– Retten til atkomst til Torggata 4 må nødvendigvis gå mellom husene på eiendommen til Hjertnespromenaden 5, og Torvet 1A. Dette er det eneste området på eiendommen som innkjøringen kan finne sted, skriver retten.

Partene krangler også om antallet parkeringsplasser på de to eiendommene, og hvor de skal ligge.

Eierne av Torggata 4 mener å ha rett til tre parkeringsplasser på sin eiendom, der litt av bilene vil komme over på eiendommen til Hjertnespromenaden 5. Retten mente at dette ikke var til hinder for noen.

Skal ikke være til ulempe for naboen

Eierne av Hjertnespromenaden 5 må i henhold til servituttene unnlate å bruke sin rett på en måte som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for den andre. Eieren av Hjertnespromenaden 5 har etablert flere parkeringsplasser på sin eiendom – og ifølge retten har de rett til det.

– Partene må utøve sine rettigheter på en måte som ikke urimelig eller unødvendig er til skade for den andre, presiserer retten.

Begge partene i retten hadde lagt fram skisser over hvordan de mente løsningen burde være. Retten kom fram til et resultat som avviker fra begges ønsker og påstander. Dermed fikk ingen fullt ut medhold, og begge må betale sine egne saksomkostninger.

Begge parter vurderer anke

Retten slo fast at Torggata 4 har rett til atkomst over eiendommen til Hjertnespromenaden 5, og beskrev også antallet parkeringsplasser på begge eiendommer.

Ingen av partene var spesielt fornøyde med rettens løsning.

– Kommer dere til å anke?

– Vi har spørsmålet til vurdering. Ut over det har jeg ikke kommentarer til dommen, sier advokat Steinar Arnesen. Han representerer Hjertnespromenaden 5.

– Vi fikk medhold på flere vesentlige punkter, men jeg synes retten burde vært mer presis i enkelte av sine formuleringer. Vi vurderer dommen, og har ennå ikke tatt noen avgjørelse om en eventuell anke, sier advokat Jørn Johannessen. Han representerte Torggata 4.