Gå til sidens hovedinnhold

Sandefjord -Vår plass i fylkeskommunen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Vi har lite offentlig, statlig og fylkeskommunal virksomhet i Sandefjord, og vi er derfor opptatt av å beholde alle de ulike arbeidsplassene» – uttalte ordføreren til SB på slutten av 2020. Nå er det bestemt at Idrettens Hus flyttes ut av kommunen – til Porsgrunn.

Det er en kjensgjerning at offentlige arbeidsplasser betyr mye for sysselsettingen i vårt fylke og i Norge. Sandefjord er Vestfold og Telemarks største kommune, men har desidert færrest statlige arbeidsplasser i forhold til folketall. Det ligger i sakens natur at det er Tønsberg og Skien, de gamle «fylkeshovedstedene» med de to sentralsykehusene, som har flest statlige arbeidsplasser. Historisk sett er dette forståelig, men hvordan skal statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser fordeles i fylket vårt fremover?

Det er ca. 23.000 statlige arbeidsplasser i fylket i dag. Sandefjord har ca. 1050 stillinger, inklusive de 260 arbeidsplassene i Posten Norge som kommunen fikk med seg da Stokke ble en del av Sandefjord. Brorpartene av de resterende stillingene knytter seg til Politi, NAV, Vinmonopol, Bufetat, Tollvesen ol. Dette er stillinger som også går igjen i alle andre kommuner i fylket.

Sentralsykehusene er plassert i Tønsberg og Skien, men i tillegg har Larvik 470 ansatte, Færder 420, Notodden 380 og Porsgrunn 360 statlige sykehusansatte. Tinn, Seljord og Horten har i tillegg ca. 110 statlige arbeidsplasser knyttet til helsesektoren. Sandefjord har 63 ansatte ved den statlige institusjonen på Preståsen.

«Tenk stort og smart» uttalte lederen i Næringsforeningen i en kommentar i forbindelse med Tivolitomta den 27. april. Mot slutten av artikkelen uttalte hun videre «Kanskje kan Universitetet i Sørøst-Norge (USN) etablere en avdeling her?» Ingenting hadde vært mer hyggelig, men meg bekjent krever slike etableringer langsiktighet og god planlegging, støttet av gode politiske prosesser. USN har ca. 2.400 ansatte. Av disse befinner ca. 900 seg hver i Porsgrunn og Horten, 330 i Bø, 220 på Notodden og 30 i Rauland. Så vidt jeg kan se er det ingen slike stillinger i vår by. Hvorfor er det sånn?

Vi i Sandefjord har nytt godt av dyktige, fremsynte personer som har skapt et godt, privat næringsliv i byen vår. Det håper jeg fortsetter. Kanskje kan vi tiltrekke oss ny, fremtidsrettet virksomhet – privat og statlig – ved å langsiktig planlegge og legge til rette for dette. Området i Nybyen, som de siste 40 år huset Jotuns Forskningsaktiviteter og før det i nærmere 40 år Corneliussen Mek. Verksted, ligger ypperlig lokalisert ved innkjøringen til Sandefjord. Det ligger rett ved togstasjon og dermed 15–20 minutters reisetid fra Torp. Det er knyttet noe usikkerhet til deler av dette området i påvente av endelig jernbane trasse, men det er trolig mulig å starte planleggingen og en gradvis utbygging av Nybyen med tanke på å etablere en moderne, fremtidsrettet «park» som vil tiltrekke seg fremtidige virksomheter og dermed arbeidsplasser til byen vår.

Omstillingen av Farmand Fabrikker i Tønsberg, – fra et fabrikkområde – til Statens Hus og etterhvert Statens Park, viser at det er fullt mulig, over tid, å utvikle gode anlegg for allsidig virksomhet uten nødvendigvis å plassere disse i første rekke mot kaikanten. Her har man kombinert oppgradering av eksisterende bygg, med spennende nybygging og integrerte grøntområder. Ca. 800 personer har sitt daglige virke i Statens Park i dag.

CMV og Jotun Nybyen har i 80 år spilt en viktig rolle i utviklingen av det moderne Sandefjord. Nå står området igjen fraflyttet, men kanskje kan det også i fremtiden spille en rolle i utviklingen av byen vår? Ting tar tid og eksempelvis har arbeidet med å utvikle Statens Park i vår naboby tatt 40 år.

I tillegg til å tenke stort, bør vi sette oss langsiktige og realistiske mål for næringsutvikling og sysselsetting og ikke minst agere målrettet for å oppnå disse. Det er på tide at Sandefjord kommer på kartet når nye fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser skal etableres.

Kommentarer til denne saken