Akkurat som det må være lov for treneren i Andebu fotball å kritisere treneren i Sandefjord Fotball. Så kan man jo spørre seg: Hvem oppnår det beste resultatet?

- Mange av oss har vært med i lokalpolitikken lenge og vi kjenner oss ikke igjen i den såkalte detaljstyringen, skriver Tor Steinar Mathiassen (innfelt) - gruppeleder i Høyre.

- Mange av oss har vært med i lokalpolitikken lenge og vi kjenner oss ikke igjen i den såkalte detaljstyringen, skriver Tor Steinar Mathiassen (innfelt) - gruppeleder i Høyre. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger Ap-politiker Bjørn Orerød fra gamle Andebu kritiserer Ordfører og posisjonen i Sandefjord for gammeldags og dårlig ledelse.

Det må jo være lov.

Akkurat som det må være lov for treneren i Andebu fotball å kritisere treneren i Sandefjord Fotball. Så kan man jo spørre seg: Hvem oppnår det beste resultatet? Mange av oss har vært med i lokalpolitikken lenge og vi kjenner oss ikke igjen i den såkalte detaljstyringen.

BAKGRUNN: Derfor kunne ikke Grindaker bestemme hvem kommuneadvokaten skulle rapportere til

Vi har tidligere erfart en meget sterk administrasjon, til tider så sterk at det har vært nødvendig å engasjere seg utover det forventede, i positiv forstand. Vår «gamle» kommuneplan er ikke minst et resultat av et slikt engasjement, hvor det ble nedlagt et betydelig politisk arbeide.

«Gamle Sandefjord» kommune ble år etter år kåret som en av de mest veldrevne kommuner i Norge, i 2010 og 2016 sågar som den beste i landet. Etter mitt syn skyldes det en meget dyktig rådmann, fagkompetente ledere med god gjennomføringsevne på alle nivåer og ansatte som gjorde jobben slik det ble forventet fra innbyggerne. Samarbeidet mellom administrasjon og politikere fungerte meget godt, og jeg vil også våge den påstand at samarbeidet mellom posisjon og opposisjon fungerte godt og med stor respekt for hverandre.

Man skal selvsagt lytte til innspill og tanker med formål å forbedre både ledelse og drift. Det er imidlertid på sin plass å minne Orerød, og alle innbyggerne i kommunen, på at det var resultatet av kommunesammenslåingen, og vår ledelsesmodell, som bl.a. sørget for at Kodal skole ble finansiert og driftsmidler ble funnet til nytt omsorgshjem i Andebu.

Orerød forsøker seg på en kobling mellom vår styringsmodell og situasjonen i den såkalte rådmann-saken. For min del har jeg et helt annet syn på hva årsaken til den situasjonen er.

Jeg vet ikke hva Orerød mener med å innføre en mer moderne og inkluderende ledelse av Sandefjord kommune, men en ting er vi helt enige med Orerød  i: Vår ledelse i dag skal legge til grunn verdier som viser hvem vi er, hva vi står for og hva vi vil utrette. Det skal være attraktivt å jobbe i Sandefjord kommune, og innbyggerne skal aldri være i tvil om at all innsats skal være til innbyggernes beste. En vesentlig forutsetning for dette er, slik vi ser det, fagkompetente ledere med god gjennomføringsevne.

Det fordrer også engasjerte politikere som drar i samme retning. Med min beste vilje kan jeg håpe på at Orerøds innlegg kan leses som et engasjement om at vi sammen skal gjøre kommunen bedre i fremtiden, men jeg er dessverre i tvil om det er kommunens beste Orerød og enkelte av hans kollegaer primært er opptatt av.

Tor Steinar Mathiassen

Gruppeleder i Høyre og representant for den gammeldagse ledelsen

ANDRE MENINGER:

Artikkeltags