Sandefjords Blad byttet navn

SKIFTET NAVN: Sandefjords Blad.

SKIFTET NAVN: Sandefjords Blad. Foto:

Av

Sandefjords Blad har skiftet navn til Sandefjords Blad.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

MeningerNavnet høres likt ut og har samme stavemåte som før, men det betyr noe ganske annet enn hva det har gjort i mange, mange år. For innbyggerne i nye Sandefjord er betydningsendringen krystallklar. Geografien i navnet er helt ny.

For vi er forpliktet til å jobbe for at alle innbyggerne i den nye kommunen skal få den beste mulige lokalavisa. Mange vil ofte ha sterke meninger om saker vi kunne ha dekket, eller saker vi burde ha dekket annerledes. Sånn er det å lage avis. Vi leverer ikke et perfekt produkt, men vi prøver på nytt hver dag. For ambisjonen er i alle fall der. Vi skal være noe for alle i den nye kommunen.

Det er en jobb vi har begynt på. Derfor skriver jeg at navnebyttet alt har funnet sted. Sandefjords Blad er ikke lenger oppkalt etter den gamle kommunen, vi er oppkalt etter den nye. Når fant det navnebyttet sted?

Kan hende skjedde det når skoleutbyggingen i Kodal i høst ikke kom med i det opprinnelige budsjettforslaget?

Da så vi det som vår oppgave å få fram fakta, konsekvenser og meninger. Jeg tror jeg har mine ord i behold når jeg sier at debatten raste, og at den raste i Sandefjords Blad.

Vi samarbeidet også om et debattmøte med biblioteket der skoleutbyggingen i Kodal ble et brennhett tema. Det endte med at Høyre gikk ut med en budsjettlekkasje der de hadde lagt inn penger til ny skole i Kodal og flerbrukshall.

Blir det noe av denne løsningen, skal Sandefjords Blad selvsagt ikke ha æren for det. Men vi skal være på plass når det endelige budsjettet vedtas den 13. desember. Følg med!

Vår agenda er å få fram fakta og være et sted der meninger kan brytes. Vi skal være et sted der alle kommer til ordet – også de svakeste.

Det tror vi avgjørelsene blir bedre av. I et godt debattklima vil gale påstander til syvende og sist måtte vike for riktige fakta. Men avgjørelser som flest mulig har vært med på blir ikke bare blir riktigere - de blir også bedre forankret.

Derfor er det ikke lokalavisas jobb å være pådriver for en bestemt politisk retning eller å vedta politikk. Vi skal være et sted der alle kommer til ordet – også de svakeste.

For på samme måte som vi skal være lokalavis for alle i den nye kommunen, slik skal vi også være lokalavis for alle politiske grunnsyn.

Men vi har et særlig ansvar for å granske de politikerne som sitter med makta og de avgjørelsene de tar.

Derfor har vi i høst også sett med kritisk blikk på sluttpakker, lederlønninger og forslag om varaordførerkjede i den nye kommunen.

Mye er blitt endret underveis, og etter mitt syn: til det bedre. Men igjen, det er ikke vi som skal ha æren for de endringene som ble gjort.

Den skal alle de som kastet seg inn i diskusjonen ha.

For skal vi skape en ny kommune sammen, har vi alle et ansvar. Derfor har vi bare ett mål med torsdagens sammenslåingsavis torsdagensdagens sammenslåingsavis – som har gått ut til alle husstander i det som blir den nye kommunen: At flere skal få bakgrunn for egne meninger, at flere skal delta i debattene.

Eller sagt med andre ord: At den nye kommunen skal bli best mulig for alle.

Steinar Ulrichsen Ansvarlig redaktør Sandefjords Blad

Steinar Ulrichsen Ansvarlig redaktør Sandefjords Blad

ANDRE MENINGER:

Skal ikke alle være med lenger?

Mitt største håp for den nye kommunen

Nøkternhet for alle – bare ikke lederne 

Artikkeltags