Varslingssaken vekker alvorlig bekymring

VANSKELIG SAK: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) synes varslersaken med rådmann Gudrun Grindaker er vanskelig. Arkivfoto: Paal Even Nygaard

VANSKELIG SAK: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) synes varslersaken med rådmann Gudrun Grindaker er vanskelig. Arkivfoto: Paal Even Nygaard

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

En ansatt i Sandefjord kommune har varslet om et misforhold, og det er satt i gang et så stort apparat at det i seg selv vekker en alvorlig bekymring. For enten dreier varslet seg om noe svært alvorlig, eller så har saksbehandlingen gått over styr.

DEL

MeningerI Sandefjord kommune er det nå beslutninger som ikke blir tatt så fort som de burde, fordi den politiske ledelsen har fått en varslersak som må håndteres. Spesielt krevende er det fordi den som det varsles om, er rådmann Gudrun Grindaker. Dermed er hele ledergruppa inhabil. Og hvem skal da håndtere varselet? Svaret er et samspill mellom ordfører Bjørn Ole Gleditsch, formannskapet og advokatfirmaet Tenden.

Men det er ikke uproblematisk. Formannskapet har breddfulle sakskart nå i kommunesammenslåingsprosessen, og rekker ikke engang å behandle alt før politikerne i utvalget må løpe videre til neste møte. Likevel måtte formannskapet bruke nesten en time på varslersaken alene denne uka. Saker sto uløst igjen på sakskartet da de gikk videre til kommunestyremøtet samme dag. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch innrømmer at dette er en svært krevende sak. – Jo lengre tid dette tar, desto verre, sier han.

Om selve saken vet offentligheten svært lite. De dokumentene vi har fått innsyn i, har vært sladdet for taushetsbelagt informasjon. Det vi vet, er at saken har gått siden i fjor høst. En kommunalt ansatt skal ha varslet om at vedkommende ble holdt utenfor kommunesammenslåingsprosessen, og at den ansatte skal ha blitt gjenstand for «ulovlig gjengjeldelse» i etterkant av varselet. Varsler skal ha bedt om at saken får «personalmessige konsekvenser» for rådmannen. Det er i tillegg varslet om manglende oppfølging av et møte i saken, et møte som ble avholdt 30.11.2016. Ordføreren selv ble varslet i februar i år. Så vet vi at saken sannsynligvis har offentlig interesse.

Et varsel bør ikke bare dreie seg om en enkelt person som er misfornøyd med den behandlingen vedkommende har fått. Det kan være ille nok, men her peker fagmiljøene på at det da i så fall er noe annet enn en varslingssak. (Kilde: Fafo: "Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner" Side 23-24)

Vi vet dessuten at dette blir en langdryg og kostbar affære. Advokatutgiftene er allerede i ferd med å komme opp i fart. Ikke mindre enn fire advokatkontor eller juridiske eksperter er koblet inn. Tenden Advokatfirma skal utrede varselet, rådmannen og varsler har hver sin advokat og tillegg blir det nå brukt advokathjelp på å utrede en sak i saken. Det sistnevnte dreier seg om hvorvidt det var rett eller feil av Gudrun Grindaker å fortelle flere av lederne i kommunen hvem som varslet. Her står Grindaker og varslerens advokat med to helt ulike oppfatninger. Allerede før den siste juristen blir koblet på, og lenge før de andre advokatene på langt nær er ferdige med saken, nærmer regningen seg på vel en million kroner.

Så har Tenden en lang vei igjen å gå før de er ferdige. De har hatt en intervjurunde med sentrale personer i saken. Disse er i etterkant bedt om å ettersende relevant dokumentasjon. Grindakers advokat har sendt inn 444 sider. Men i slutten av april hadde advokatkontoret ikke mottatt noe fra varslers advokat. Når den dokumentasjonen ankommer, vil det bli aktuelt med en ny intervjurunde og ny ettersendelse av dokumentasjon. Vi vet derfor at denne saken vil pågå svært lenge – og koste mye mer.

Den politiske ledelsen, med ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) i spissen, skal ha honnør for å ta varselet alvorlig – og de skal ha forståelse for at det er en krevende sak.

Vi trenger en rådmann som har tillit, og da må varselet utredes. Men her er et voldsomt apparat satt i sving i lang tid, og det med store konsekvenser for økonomi og ledelsens effektivitet. Kan det virkelig stå i forhold til hva det er varslet om? Det vekker en alvorlig bekymring – enten er anklagen svært alvorlig, eller så er saksbehandlingen ute av kontroll. Og dessuten: Skal virkelig et nytt advokatkontor kobles på hver gang det oppstår tvil om noe i prosessen?

Steinar Ulrichsen, ansvarlig redaktør og daglig leder

Steinar Ulrichsen, ansvarlig redaktør og daglig leder

LES OM VARSLERSAKEN HER:

Artikkeltags