Dersom det gulbrune «teppet» fjernes, kan Bugårdsdammen bli ei «grønn suppe»

Bugårdsdammen er et populært friområde, som brukes til både rekreasjon og trening. Mange har klaget på gjengroing og mener at kommunen bør luke og rydde bedre i og rundt dammen.