Eldreomsorgen kommer til å stille oss overfor store utfordringer i årene som kommer. Grunn: Det blir færre skattebetalere per eldre pleietrengende. Vi må på et eller annet tidspunkt godta at det er en diskusjon som handler om kroner og øre, for selv om vi selvsagt skal ivareta eldre pleietrengende, har vi også andre viktige samfunnsoppgaver.

Men er det ensbetydende med at vi skal akseptere situasjonen som vi skrev om denne uka?

Moren (94) har demens og døtrene er utslitt: – Mamma er så svekket at hun så å si er pleiepasient

Fortvilte døtre sto fram og fortalte om deres mor (94) som bor i egen leilighet på Forsmannsenteret, men åpenbart uten evne til å ta vare på seg selv. Der var svært liten glede å spore over den selvstendighet hun fikk av fortsatt å kunne bo for seg selv – noe jeg trodde var en del av kjernetanken bak slike leiligheter.

Tvert imot: Selvstendigheten er en årsak til angst. Kvinnen har sykdommen demens – og det ser dessverre ut til at den er kommet langt. Hun har sterkt nedsatt funksjonsevne og sliter med selv dagligdagse gjøremål, er døgnforvirret og sitter for det meste alene og redd i leiligheten, redd for lyset fra vaskemaskinen, for fremmede og frykter stadig at det står noen på balkongen.

For henne hjelper det lite at de fleste som søkte langtidsplass, korttidsplass eller avlastning, fikk innvilget søknadene. For søknadene som er sendt inn på hennes vegne, er ikke blitt innvilget.

For henne hjelper det lite at kommunen har et prosjekt som skal ivareta beboere med demens på Forsmann. For henne har sykdommen kommet for langt.

For henne hjelper det lite at Sandefjord har mange demenstilbud andre kommuner ikke har. Kommunen har dagsenter, bofellesskap, eget demensfagteam og arbeidet med å bli «demensvennlig kommune». For kvinnen vi skrev om får tydeligvis ikke tilbudet hun trenger. Og sånn kan vi ikke ha det.

For skal vi som bor i kommunen ha tillit til alle smarte løsninger for eldre pleietrengende, kan ikke slike situasjoner oppstå.

Det har vi ikke råd til.

ANDRE MENINGER:

Er du sånn passe glad i bestemora di, sett matlagingen ut på anbud 

Hvem serverer bestemor de beste kjøttkakene?