Gå til sidens hovedinnhold

Debatten om Rødsåsen handler brått om to ting som er viktigere enn Rødsåsen

Artikkelen er over 2 år gammel

Etter engasjementet å dømme kommer Rødsåsen til å stå i lys lue når planutvalget skal dit på befaring i dag.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I mine drøye 17 år i Sandefjords Blad kan jeg knapt huske en sak som har skapt så mye engasjement som rådmannens innstilling om å tillate Thor Dahl AS å bygge på deler av området som i dag brukes til friluftsformål. Jeg gleder meg til å følge med på debatten.

Her i redaksjonen har det vært vanskelig å holde styr på artikkelkommentarer, leserbrev og mange henvendelser til redaksjonen med ønske om at vi lager sak eller vurderer en eller annen vinkling. Det er imidlertid viktig å huske at vår agenda er først og fremst en opplyst og saklig debatt. Det tror jeg alleer best tjent med i det lange løp.

Spesielt fordi saken nå har fått to sider som er viktigere enn Rødsåsen alene. Den ene handler om folks rett til å nyte naturen i utmark. Den andre om Sandefjord kommune har ivaretatt barns interesser slik plan og bygningsloven krever.

I Thor Dahl AS mener Einar Sissener at skoler – og barnehagers hyppige bruk av Rødsåsen er organisert bruk av utmark som krever grunneiers tillatelse.

Tolkningen blir tilbakevist av Miljødirektoratet.

– Når man må søke om tillatelse, dreier det seg om store idrettsarrangementer med større start- og målområder, matstasjoner og lignende ute i naturen. Det er særlig aktiviteter som gir slitasje og skader på naturen man må søke om, sier seniorrådgiver Arild Sørensen i direktoratet.

Til dette svarer Einar Sissener slik: – Når det er snakk om fast og jevnlig bruk av et sted, så mener vi det faller under friluftsloven. Én ting er loven, noe annet er å spørre grunneier om det er okei.

LES SAKEN HER: Grunneieren mener dette er ulovlig bruk – Miljødirektoratet mener noe annet (+)

Her er det med andre ord to krystallklare motsetninger av hvordan loven skal tolkes. Når vi vet hvor viktige friluftsområder er for barnehager og skoler, kan ikke Sandefjord kommune leve med at dette spørsmålet er uavklart. Spesielt ikke fordi Einar Sissener er en av kommunens viktigste grunneiere.

Det er mitt syn at kun loven og rett tolkning av den må gjelde. Har barnehager og skoler rett på å ferdes i utmark, skal de selvsagt ikke føle at de må spørre om det er «okei». Kontrollspørsmålet er: Hva skal de gjøre om de får nei? Da har de mistet viktige rettigheter – om dette var noe de i utgangspunktet hadde lov til.

Det blir viktig at kommunen slår tydelig fast hva som gjelder, både overfor skoler og barnehager, men også overfor grunneiere.

Det andre spørsmålet reiser Wenche Eikåsen, som er beboer ved Rødsåsen. Hun peker på at Sandefjord har vært uten talsperson for barn og unge fra 2011 til 2017. Hun viser til at plan og bygningsloven slår fast at «Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.»

LES SAKEN HER: Frykter at mange utbygginger kan ha oversett barns og unges interesser (+)

Jeg slår meg ikke helt til ro med hva leder i planutvalget, Tor Steinar Mathiassen (H), svarer på dette. – Hvordan man tar hensyn til barns og unges interesser er nedfelt i lovverket. Kravene i lovene er i stor grad ivaretatt av planutvalget, sier han.

Siden det er nettopp det Eikåsen mener planutvalget ikke har gjort, og fordi plan- og bygningsloven er så tydelig som den er, mener jeg også dette punktet burde følges opp.

Kan hende er dette en god sak å følge opp for kontrollutvalget?

Derfor mener jeg at saken om utbygging på Rødsåsen bør få vidtrekkende konsekvenser – uansett utfall i dag.

* Til orientering: Jeg bor selv på Framnes på Vesterøya – og har barn på Framnes skole.

ANDRE MENINGER OM RØDSÅSEN:

Kommentarer til denne saken