En vakker vårdag 2018 skal det være mulig å ankomme denne vakre byen, kan hende med toget, og enkelt leie seg en sykkel ved stasjonen og lett sykle seg fram til alle lokale herligheter og muligheter, som jo blomstrer opp straks den blå streken kryper oppover gradestokken. Slik blir det i alle fall dersom det prosjektet et flertall i formannskapet vedtok, går som de vil. Planen er at 100 bysykler kjøpes inn sammen med 200 låser og 10 stativer. Alt plasseres på ulike steder i byen der syklene kan hentes, leies og leveres.

Så er det jo fullt mulig at prosjektet ikke ender fullt så idyllisk, slik er det jo av og til med ideer. I samme ånd er det jo fullt mulig å være for eller imot prosjektet eller noe imellom.

Men like fullt: Dersom vi forutsetter at politikere leser sakspapirer og setter seg inn i saker som de avgjør – og det synes jeg at vi skal – er diskusjonen som oppsto i formannskapet om bysykkelordningen, likevel veldig merkelig.

LES SAKEN HER: – Jeg skjønner ikke hva motstanden handler om

Kostnaden for kommunen er nemlig ikke mer enn 100.000 kroner i konsulentbistand i anskaffelsen. Ellers skal ordningen driftes og betales av en privat aktør. Likevel gikk varaordfører Cathrine Andersen (Frp) hardt og uforståelig ut mot forslaget. Jeg skriver uforståelig, fordi det eneste argumentet hun brukte, var at «jeg mener fortsatt at det ikke er en kommunal oppgave å drifte dette.» Men bysykkelordningen skal altså ikke driftes av kommunen, noe som både står i sakspapirene og som flere ganger ble gjentatt av de andre representantene i formannskapet.

Så er det selvsagt prisverdig at vi har ulike politiske syn og debatter der saker blir avgjort. Men her er det nettopp det som er problemet.

Vi må ha debatter der politikerne evner å bruke argumenter og fakta slik at saker blir belyst fra flere steder. Her falt Andersens viktigste argument i møte med dagslyset. Skal debatter ha noen mening, må hun da enten oppgi andre argumenter eller endre syn.

Ellers så skjønner ikke vi velgere hva som er politikernes beveggrunner – og det er en viktig forutsetning i et fungerende demokrati.