– Vi hadde lagt sandsekker på, men teltet blåste likevel

Rett før ordføreren skulle åpne GØIF-dagen 2019 var et mattelt på god vei av gårde med vinden.