Ingen politisk harmoni i sak om harmonisering

I en todelt sak om offentlige tilskudd og harmonisering av fordelingen til idretten i kommunen ble det diskutert opp og i mente under siste møte i hovedutvalget for kultur, idrett og friluftsliv (KIF).