Holder liv i plan for Sandefjord kvinnefengsel

Av

Både innsatte og ansatte er fortvilet over at Sandefjord kvinnefengsel legges ned. Nå kjemper Vestfold Venstre på flere fronter for at fengselet skal bli overgangsbolig for domfelte kvinner.