Økte antallet arrangementer, men fikk ikke flere publikummere

Fon-teltet har forsøkt å engasjere Sandefjord-publikummet litt ekstra denne sommeren. Det ga ikke uttelling.