Tusenlapper til arrangementer og mesterskap

Summen til fordeling var egentlig null kroner. Men etter å ha inndratt beløp til prosjekter der rapporter manglet eller arrangementer ikke var gjennomført, ble det kulturmidler til prosjekttilskudd også de tre siste månedene i 2019.