– Vanskelig å vite om folk spilte og «utfoldet seg fritt» – eller om de var fulle

Det var ikke bare bare for vaktene under Oktoberfesten til Grans å se forskjellen på glade og oppspilte folk, eller fulle oktoberfestgjester, mener kontrollørene fra Skjenkekontrollen.