Velger å se bort fra loven

– Det er ikke adgang i loven for ordningen Sandefjord kommune har når lederen av Idrettsrådet får møte- og talemulighet i hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by og stedsutvikling, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Artikkeltags