Denne kiosken var det nesten ingen som ville drifte

Av

Innen den første fristen 16. september var det kun kommet inn to søknader om å drive kiosken i Thor Dahls gate.