Disse 13 får 500.000 kroner på deling fra kommunen

I fjor delte Sandefjord kommune ut 390.000 kroner til 15 prosjekter. I år er det kommet inn færre søknader, og de som har søkt får 495.000 kroner på deling.