Marie (17) og Sina (19) skal spille med Oslo-Filharmonien