Skulle selge puben – kjøpte den selv

Tom Hermansen var én av to eiere til puben på Haukerød. Tanken hans var å selge sammen med makkeren, men han endte i stedet med å kjøpe alle aksjene.