Etterlyser flere mottakere av penger

Hva hadde du gjort dersom du fikk 60.000 kroner av Sparebankstiftelsen?