Føler seg rundlurt: Alle papirer var undertegnet, men pengene dukket aldri opp

15. juli var alle kontrakter i orden. Eierne av Haukerød Puben skulle overlevere nøkler til den nye eieren.