Sandefjordinger på lista over Norges rikeste

Blant Norges 400 rikeste befinner det seg flere sandefjordinger.