Tenden-granskerne renvasker rådmann Gudrun Grindaker

STÅR BAK GRANSKNINGEN: Anders Hauger og Heidi Aas Larsen har gjennomført granskningen av varselet mot rådmannen.

STÅR BAK GRANSKNINGEN: Anders Hauger og Heidi Aas Larsen har gjennomført granskningen av varselet mot rådmannen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Det er ikke hold i de alvorlige anklagene mot rådmann Gudrun Grindaker, mener de to advokatene i Tenden Advokatfirma ANS.

DEL

Dette er hovedkonklusjonen i en 54 siders rapport som ble lagt fram for formannskapet i et åpent møte tirsdag morgen.

Anders Hauger og Heidi Aas Larsen har brukt sommerukene til å granske påstandene i varslerbrevet fra kommuneadvokat Miriam Schei, som ordfører Bjørn Ole Gleditsch mottok i februar. Målet har vært å avdekke eventuelle kritikkverdige forhold, vurdere kommunens rutiner og ivareta varslers rettssikkerhet.

Oppdraget til Tenden er gitt av lønns- og ansettelsesutvalget (LA-utvalget), som ledes av Gleditsch. Der sitter også varaordfører Cathrine Andersen (FrP) og opposisjonsleder Hilde Hoff Håkonsen (Ap).

Nå er advokatbruken avsluttet, og prislappen for Sandefjord kommune ventes å komme opp i nærmere tre millioner kroner.

LES KOMMUNENS ORIENTERING TIL DE ANSATTE, TENDEN- OG WIERSHOLM-RAPPORTENE HER

Sterke anklager fra kommuneadvokaten

Schei har oppsummert sine anklager i fire punkter:

 • Rådmannen har informert egen ledergruppe og en prosjektkoordinator om varslerens identitet.
 • Kommuneadvokaten er holdt utenfor sammenslåingsprosessen.
RENVASKES: Det er ikke hold i de alvorlige anklagene mot rådmann Gudrun Grindaker, slås det fast i rapporten fra Tenden-advokatene. Her er hun sammen med assisterende rådmann Stein Rismyhr.

RENVASKES: Det er ikke hold i de alvorlige anklagene mot rådmann Gudrun Grindaker, slås det fast i rapporten fra Tenden-advokatene. Her er hun sammen med assisterende rådmann Stein Rismyhr. Foto:

 • Rådmannen har opptrådt i strid med Fellesnemndas vedtak i sak 95 i september 2016, ved sin håndtering av kommuneadvokatens rolle.
 • Kommuneadvokatens påpekning overfor rådmannen av å være holdt utenfor sammenslåingsprosessen var en varsling i arbeidsmiljølovens forstand. Etterfølgende behandling (se under) var en ulovlig gjengjeldelse mot kommuneadvokaten. «Den etterfølgende behandlingen» er beskrevet slik av varsleren: «30. november 2016 var rådmannen enig med kommuneadvokaten om innhold i rollebeskrivelse og «forhåndsreferat» gjengitt i e-post 25. november 2016 fra advokat Arve Due Lund. Likevel ga hun negativ/motstridende innstilling til lønns- og ansettelsesutvalgets møte 12. desember 2016.»

Avviser alle påstandene i varselet

Tenden mener varslingen er forsvarlig fulgt opp, at røping av identiteten ikke er lovstridig eller utgjør noen gjengjeldelse, at kommuneadvokaten ikke er utestengt i sammenslåingsprosessen og at Grindaker ikke har opptrådt i strid med Fellesnemndas vedtak.

Uenigheten mellom Grindaker og Schei har også bestått i hvorvidt kommuneadvokaten skal kunne ha en fri og selvstendig direktedialog med politikerne.

Fellesnemnda har med 15 mot 2 stemmer vedtatt at politikerne, gjennom et eget lønns- og ansettelsesutvalg, ikke bare skal ansette rådmann, men også kommunalsjefer og kommuneadvokat.

POLITIKERNE FÅR RAPPORTEN: Advokat Heidi Aas Larsen deler ut den nærmere 60 sider store rapporten til formannskapet.

POLITIKERNE FÅR RAPPORTEN: Advokat Heidi Aas Larsen deler ut den nærmere 60 sider store rapporten til formannskapet. Foto:

Dette ble i sin tid ikke foreslått i den enstemmige innstillingen fra temakomiteen for delegeringsreglement.

– Noe har vært lett, andre ting vanskelig, i granskningsarbeidet. Men vår konklusjon er helt klar, sier Heidi Aas Larsen til Sandefjords Blad.

Hennes erfaring med liknende saker er at «det er skummelt» å gjøre seg til varsler, fortalte hun til politikerne.

Konflikten er ikke løst

– Jeg trodde konflikten var løst med enigheten vi hadde på mitt kontor 30. november. Jeg oppfattet at alt var på skinner til varselet plutselig kom i februar, sa Bjørn Ole Gleditsch på en pressekonferanse etter tirsdagens formannskapsmøte.

Han tar ikke selvkritikk for ikke å ha grepet direkte inn i personkonflikten i tida etter november-møtet, for å unngå at den utviklet seg til en varslersak.

LA FRAM RAPPORT: Heidi Aas Larsen orienterer formannskapet om Tenden-rapporten. Ved siden av gruppeleder Tor Steinar Mathiassen (H) og ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H).

LA FRAM RAPPORT: Heidi Aas Larsen orienterer formannskapet om Tenden-rapporten. Ved siden av gruppeleder Tor Steinar Mathiassen (H) og ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H). Foto:

Formannskapet tok orienteringen fra de to advokatfirmaene til «foreløpig» orientering.

Nå håper de Grindaker og Schei raskt kommer tilbake i arbeid. Begge er for tida 100 prosent sykmeldt.

Gleditsch understreker at han fortsatt har tillit til både Grindaker og Schei.

Lønns- og ansettelsesutvalgets tre politikere har ansvaret for medarbeidersamtaler med rådmannen, og forventer at partene nå gjennomfører beslutningene deres.

Advokat Jan Fougner opplyste at partenes advokater har kontakt seg imellom, i et forsøk på å få en varig løsning på konflikten. Han mener kommunen nå må ønske begge velkommen tilbake i jobb.

– Her er det ingen vinner og taper, bare to tapere, sa Fougner.

LES OGSÅ:

Dette er varslersaken

 • I slutten av april i år ble det offentlig kjent at formannskapet i Sandefjord i kjølvannet av kommunesammenslåingen må håndtere en svært betent konflikt.
 • Varselet ble rettet mot rådmann Gudrun Haabeth Grindaker.
 • Varsleren mente å ha blitt parkert på sidelinja i sammenslåingsprosessen for Andebu, Stokke og Sandefjord, og utsatt for «ulovlig gjengjeldelse». Dessuten skal et angivelig «enighetsmøte» 30. november i fjor ikke ha blitt fulgt opp.
 • Formannskapet ble orientert om saken 14. februar i år, etter at alle fra kommunens administrasjon var sendt ut av møtet.
 • Kommunen engasjerte Tenden Advokatfirma til å utrede varslingssaken.
 • Den varslende parten har anmodet om at saken måtte få konsekvenser for den det er varslet på.
 • I begynnelsen av mai kom det fram at rådmann Gudrun Haabeth Grindaker skal ha røpet identiteten til varsleren overfor flere av lederne i kommunen.
 • 1. juni gjorde kommuneadvokat Miriam Schei det offentlig kjent at det er hun som er varsleren.

Må håndtere krevende varslersak

Gransker rådmannen

Varslersaken bremser prosessen med den nye kommunen

Rådmannen fortalte hvem varsleren er

– Vi er veldig opptatt av å beskytte varslere

Utvider granskningen av varslersaken

Mener rådmannen ikke brøt taushetsplikten

Varslersaken koster kommunen millionbeløp

Mener rådmannen kan ha brutt personvernloven

Satt på gangen i 75 minutter 

Mellomlederen anklager rådmannen for å ha brutt norsk lov

Fagforbundet tror ikke på varsleranklagene

– En opplagt verneombudssak, men jeg har ikke hørt et pip! 

Helt greit at rådmannen røpet varslerens navn til sine nærmeste, mener advokatfirmaet Wiersholm 

Ingen konklusjon etter lukket møte

Her får Grindaker vite at en nær kvinnelig kollega har sendt varslerbrev til ordføreren

Kommuneadvokaten er varsleren, vil avslutte granskningen

– Varselet ikke trukket, men hvorfor ikke sette seg sammen i enerom med en «oppmann» til stede? Det er ikke for sent!

Varslersaken rammer saksbehandlingen i Rådhuset

Formannskapet sier nei til å stanse Tenden-granskningen

Formannskapet vil at innbyggerne skal få vite hele sannheten om varselet mot rådmannen

Varselet fra kommuneadvokaten: Grindaker skulle være sjefen hennes, ikke Rismyhr

Lederne nektet kommuneadvokaten innsyn, ordføreren sa ja

– Varslersaken er ingen krise for Sandefjord kommune. Den blir fort glemt

– Dette er kjipe greier. Her får kommunen, som ellers ønsker å skape gode bilder av byen og kommunen, en dyp ripe i den skinnende lakken 

Varslingssaken vekker alvorlig bekymring

Artikkeltags