Legger ned 426.000 kroner på Torvet

– Dette skulle vært gjort for en stund tilbake, men nå blir det ledelinjer på Torvet, sier Arne Johnsen hos kommunalteknikk i Sandefjord kommune.