– Slike avvik er ikke uvanlig

Den nylagte asfalten fra E18 og fram til avkjøringen ned mot Bugården er ikke slik den burde være. På fem steder er det laget riller fordi asfalten kan bli for glatt.