Veiarbeid fører til omkjøring – men det er lov til å kjøre over Bytunet

I forbindelse med veiarbeider i Kongens gate blir kjøremønsteret i sentrum lagt om.