Det er derfor ikke det minste rart at den store begeistringen uteblir over at myndighetene opphevet den sentrale vannscooterforskriften med umiddelbar virkning 18. mai i år.

Svært mange nordmenn koser seg på eller ved sjøen de få gode sommerdagene vi har – og de fleste opplever skjærgårdsidyllen som en umistelig verdi. Den skaper gode minner som vi skal leve på gjennom en mørk og krevende vinter.

Verdien av skjærgården forringes imidlertid om den samtidig også skal brukes som tumleplass for noen få, men svært forstyrrende vannscooterkjørere. Vannscootere kan komme opp i hastigheter på over 60 knop, bølger mye og bråker ofte høyt. Det blir hevdet at det ikke er vannscooteren som er problemet, men de som fører dem.

Men det blir en for lettvint analyse. For det første er vannscooteren ikke et vanlig framkomstmiddel. Farkosten er hovedsakelig laget for motorsport, og er lite egnet til transport eller annen aktivitet på sjøen. Dernest skal vi ikke følge veldig mye med i nyhetsbildet om sommeren for å se at de farlige og plagsomme episodene med vannscootere står i kø.

Sandefjords Blad mottar i feriemånedene en rekke tips om uvettig vannscooterkjøring både i sårbare områder og nær badeplasser.

Det har dessverre liten hensikt for oss å rykke ut på slike tips, for idet vi ankommer er som regel vannscooterne langt vekk. (Ser du slik kjøring: Film det – og send oss videoen i stedet.) Video kan du laste opp her!

Politiet har få ressurser på vannet og er ofte fraværende. Spesielt synlig ble det denne helgen. En gruppe la ut fra Kokeriet mot Stub på det som var ment som en hyggelig båttur. Men de var knapt kommet mer enn 100 meter fra land før de møtte en vannscooter som kom kjørende mot dem i full fart. 10 meter fra skutesiden gjorde han en breisladd slik at hekksjøen slo over båten og fylte delvis cockpiten. Så skal vannscooterføreren ha snudd seg smilende, kjørt en kort runde og gjort det sammen en gang til. Resultatet ble en ødelagt bytur, våte klær og smarttelefoner som ikke lenger virker. Båtfølget ringte politiet, men det hjalp lite. Der har de ennå ikke fått båten på vannet. «Det er vanskelig å svømme etter», forklarte politistasjonssjef Brian Jacobsen til Sandefjords Blad, og fanger egentlig hele problemstillingen i et nøtteskall.

LES OGSÅ: Men her kan de ikke stoppe vannscooterne

Samfunnet har svært få muligheter til verken å påse at reglene til sjøs blir fulgt eller at vannscooterførere har det påkrevde båtførersertifikatet. Da er det underlig at de sentrale myndighetene opphever regelverket slik de nå har gjort.

Det er en trøst at mange kystkommuner har fått det travelt med å innføre lokale restriksjoner, deriblant Sandefjord. Men det hjelper ikke nok. Ikke bare blir reglene svært krevende å håndheve, de vil ikke gjelde i sjøområder der Kystverket har myndighet etter loven. Det vil for eksempel si hovedleder og bileder. I Sandefjordsfjorden betyr det at vannscootere for eksempel får fritt spillerom i et bredt belte. I den smale delen mellom Asnes og Tranga går leden nesten helt inn til land, og her er det mye båttrafikk.

Det er bare å håpe at politiet er mye på vannet i sommer.

LES GSÅ: Regjeringen har, av totalt uforståelige grunner, gitt oss Europas mest liberale regelverk for bruk av vannscootere