Gå til sidens hovedinnhold

Ikke rart at disse karene er blide - syklistene i Sandefjord får 100 millioner kroner

Artikkelen er over 4 år gammel

I 10 år har prosjektet "Sykkelbyen Sandefjord" jobbet for å bedre syklistenes kår i Sandefjord. Arbeidet fortsetter, og det med økt intensitet.

Det er i disse dager tegnet en avtale om videreføring av prosjektet fram til 2020. Samtidig slippes nyheten om at det skal investeres mer enn 100 millioner kroner til sykkelveier de neste årene ved hjelp av et statlig og fylkeskommunalt spleiselag.

«Sykkelbyen Sandefjord» har i sin levetid iverksatt en rekke tiltak for å bidra til økt sykkelbruk.. Det er blitt bygd sykkelveier, det er foretatt heving av terreng for å unngå flom, det er bygd sykkelparkering og det er gjennomført flere kampanjer for å stimulere til økt sykkelbruk. «Helt grønn skolevei» og «Sykle til jobben-aksjonen» er eksempler.

Vi må bygge der potensialet er størst, og det er det i nærheten av skolene

Tore Kaurin, Statens vegvesen

Sandefjord kommune, Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune har nå tegnet en ny fireårskontrakt for sykkelbyen. Opprinnelig prosjektperiode, var 2006 til 2009.

Under prosjektleder Ole Jakob Hansens ledelse skal det gjennomføres et mangfold av tiltak, som omfattende utbygging av sykkelveier, diverse kampanjer, økt vedlikehold og informasjonstiltak. Målet er at sykkelandelen innen 2020 skal være 10 prosent og at innbyggerne skal oppleve det mer attraktivt å sykle, samt at flere daglige reiser skal tas med tohjulingen. Samtidig skal det jobbes for å redusere antall ulykker. Sykkelandelen idag er seks til syv prosent.

Massiv utbygging

– Nå blir det utbygging av viktige strekninger, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H), som er Sandefjord kommunes representant i styringsgruppa for «Sykkelbyen Sandefjord».

Følgende strekninger bygges ut

  • Dølebakken - Lingelemveien fra jernbanen til Frøyas vei
  • Fylkesvei 303 på strekningen Enga - Hem
  • Industriveien på strekningen Vesterøyveien - Husebygrenda
  • Framnesveien på strekningen Verkstedveien - Rødsveien
  • Ringveien ved Hasle

– Hva med «nye» Sandefjord? Vil storkommunen nyte godt av satsingen?

–  Vi må bygge der potensialet er størst og det er det i nærheten av skolene. Det har vi vektlagt i handlingsplanen, svarer Tore Kaurin, som sitter i styringsgruppa for Statens vegvesen.

Både Gledtisch, Kaurin og tredjemann i styringsgruppa, Hans Hilding Hønsvall fra Vestfold fylkeskommune, er smertelig klar over behovene også andre steder og er med på at å ferdes på sykkel langs Kodalveien, kan være en risikosport.

Hele kommunen vil imidlertid nyte godt av den økte satsingen på vedlikehold.

Sandefjord får skryt

Hønsvall og Kaurin liker begge Sandefjords holdning til sykkelsatsing. Det er med andre ord ikke tilfeldig at kommunen får en solid skjerv penger.

– Sandefjord har vært, og er, veldig framoverlent i sykkelsatsingen, sier Hønsvall og peker på at Gledtisch & Co. nå går inn for både toveissykling i sentrum og for å utrede muligheten for å innføre bysykler.

– Det har vi merket oss, og det er noe veivesenet heier på, sier Kaurin.

Kommentarer til denne saken