Det ble bevilget flere millioner kroner til ominnredning og oppussing. Vi pårørende mente at Lunden kunne bestå til det nye sykehjemmet sto ferdig om fire år, men ble ikke hørt. Nå kommer det fram at Lunden ligger i en framtidig trasé for et nytt dobbeltspor forbi Sandefjord.

Tomten er båndlagt og det er forslag om å legge PP tjenesten der, med nye omkostninger og oppsigelser av inngåtte leieavtaler. Trassevalget til NSB har vært lenge kjent, med blant annet forslag om stasjon i Badeparken!

Er det for sent å snu når det gjelder rivning av Nygård sykehjem, et bygg fra 1970 årene, som med små ombygninger kan fungere i lang tid framover. Vi er dessverre styrt av konsulenter både når det gjelder trasé for dobbeltspor. De går som oftest for de dyreste og noen ganger unødvendige investeringer. Vi hadde 39 omsorgsplasser til demensomsorg og pleietrengende som nå er borte. En skam for Sandefjord kommunestyre!