Sandefjord har flere unge uføre enn landsgjennomsnittet

HAR KARTLAGT LEVEKÅRENE: Den nye levekårsundersøkelsen ble presentert onsdag kveld. Den sier blant annet noe om andelen unge uføre i Sandefjord kommune.

HAR KARTLAGT LEVEKÅRENE: Den nye levekårsundersøkelsen ble presentert onsdag kveld. Den sier blant annet noe om andelen unge uføre i Sandefjord kommune. Foto:

Sandefjord kommunes levekårsundersøkelse ble presentert for byens politikere onsdag kveld. Den viser blant annet at Sandefjord scorer høyere enn landsgjennomsnittet når det gjelder andelen unge uføre.

DEL

Anne Strømøys (H) interpellasjon i kommunestyret, og påfølgende vedtak i formannskapet våren 2018, var bakgrunnen for at Sandefjord kommune skulle gjennomføre en levekårsundersøkelse. Målet var at man skulle få en større innsikt i innbyggernes levekår.

Undersøkelsen er nå utarbeidet, og onsdag kveld ble de viktigste funnene presentert for politikerne i kommunen. I undersøkelsen kommer det blant annet fram at det i Sandefjord er 960 personer i alderen 18–44 år som regnes som unge uføre – basert på tall fra utgangen av desember 2016. Dette utgjør en andel på 4,5 prosent. Sammenligner man med resten av landet scorer Sandefjord en del over. Landsgjennomsnittet for unge uføre er på 3,2 prosent.

Til sammenligning ligger snittet på 5,8 prosent i Larvik, mens tallet for Tønsberg er på 3,4.

Større utfordringer i sentrumsnære strøk

Oversikten over unge uføre er bare én av mange punkter som kommer fram i undersøkelsen, som er basert på statistikk fra 2016 og 2017. I undersøkelsen er kommunen delt inn i 33 levekårssoner og satt sammen av totalt 163 grunnkretser. I kartleggingen av levekårene ble det brukt 23 såkalte levekårsindikatorer, deriblant barneandel, registrert arbeidsløshet, sosialhjelpsmottakere, flyttinger og barnevern.

I oppsummeringen av levekårsundersøkelsen kommer det blant annet fram at Vesterøya og Granholmen kjennetegnes ved at en høy andel av innbyggerne har høy utdanning og høy inntekt. I disse områdene er det også lav andel stønadsmottakere.

LEDET AN: Eirin Farmen, seksjonsleder for strategi og samfunn i Sandefjord kommune, presenterte deler av funnene i levekårsundersøkelsen for byens politikere onsdag kveld.

LEDET AN: Eirin Farmen, seksjonsleder for strategi og samfunn i Sandefjord kommune, presenterte deler av funnene i levekårsundersøkelsen for byens politikere onsdag kveld. Foto:

Videre er gjeld en indikator som skiller seg ut. Granholmen har høyest andel på dette punktet. Denne levekårssonen kjennetegnes også ved lav andel leide boliger og svært høy andel eneboliger, noe som ifølge undersøkelsen kan tyde på gjelden i stor grad dreier seg om boliglån.

Når det gjelder levekårsutfordringer scorer sentrumsnære strøk høyere enn i perifere soner.

I kommunen gjelder dette både for sentrum i Stokke og Sandefjord, mens Andebu sentrum er ikke blant områdene med størst levekårsutfordringer, lyder det i oppsummeringen.

Sonene Varden og Rukla har en høy andel av befolkningen med lav utdanning og lav inntekt. Her er også arbeidsledigheten størst, og andelen stønadsmottakere er større her enn i resten av kommunen.

– Stempler ingen soner

Eirin Farmen, seksjonsleder for strategi og samfunn i Sandefjord kommune, holdt onsdagens presentasjon i kommunestyresalen. Hun forteller at tallene som presenteres i undersøkelsen kun er gjennomsnittet for hver levekårssone. Kort fortalt vil det si at det i hver sone bor personer og familier med varierende levekår – noen har meget gode levekår, mens andre ikke har fullt så gode.

– Det er også viktig å få fram at antall innbyggere i hver sone varierer. I den største sonen, Andebu-Høyjord, er det for eksempel 2.904 innbyggere. I den minste, Varden, er det 1.270 innbyggere, sier hun, og fortsetter:

– Denne undersøkelsen stempler ikke områder som gode eller dårlige å bo i. Men man kan si at noen soner har større levekårsutfordringer enn andre.

Publiseres på nettet

Anne Strømøy var blant politikerne som fikk med seg onsdagens presentasjon. Høyre-politikeren, som holdt interpellasjonen knyttet til undersøkelsen i fjor, gleder seg over at rapporten endelig er klar.

BRA VERKTØY: Anne Strømøy (H) tror levekårsundersøkelsen kan bli et nyttig verktøy for Sandefjord kommune.

BRA VERKTØY: Anne Strømøy (H) tror levekårsundersøkelsen kan bli et nyttig verktøy for Sandefjord kommune. Foto:

– Jeg fikk denne rapporten i hånden for fem minutter siden, så jeg har ikke rukket å se på den. Men jeg er veldig glad for at vi har den nå, og jeg gleder meg til å gå i dybden. Vi trenger grundig informasjon om levekårene, slik at vi vet og ikke synser. Jeg håper denne rapporten kan bli et bra verktøy for oss, sier hun til Sandefjords Blad.

Levekårsundersøkelsen er for øvrig levert av COWI, i samarbeid med Sandefjord kommune. Den publiseres i sin helhet på Sandefjord kommunes nettside i løpet av neste uke.

Artikkeltags