Innfartsveiene til Sandefjord sentrum er viktige deler av bybildet. Hovedveien inn til Sandefjord bykjerne (gamle Sandefjord by) ned fra E18, er Fylkesvei 305, Sandefjordsveien. Denne har fire hovedavkjøringer inn i bykjernen: Skiringssalsveien, Landstads gate, Hjertnespromenaden og Strandpromenaden. Alle disse fire gir visuelt forskjellige inntrykk. De gir også hvert sitt inntrykk av hva Sandefjord er og har vært.

Den første av de fire avkjøringer inn mot sentrum av byen, er Skiringssalsveien. Småhus på søndre side viser Sandefjord som småby. Tidligere Corneliussen mekaniske verksted (og før dette Nasjonal Industri), nå Jotun, viser litt av Sandefjord som industriby. Begge bedrifter en viktig del av Sandefjords historie og identitet. Skiringssalsveien går over i Peder Castbergsgate som fortsetter forbi jernbanestasjonen og to av byens gamle kirkegårder.

Landstads gate er det neste av byens ansikt som møter en. Langs Landstads gate ser en deler av Sandefjords verneverdige bebyggelse av historisk og antikvarisk verdi. Denne innfartsveien gir et bilde av den gamle småbyen. Med bil kan en fortsette via Museumsgata. Tar en turen til fots, kan en fortsette ned Bjerggata. En fottur fra Nybyen og via Landstads gate og så Bjerggata, gir et flott bilde av denne siden av Sandefjord og Sandefjords historie.

Avkjøringen via Hjertnespromenaden tar oss rett inn i det nye og moderne Sandefjord. Praktbygget Sandefjord Rådhus med de tilstøtende kulturarenaer på den ene siden av veien, og Søbergkvartalet og politistasjonen på den andre, gir et helhetlig og harmonisk bybilde. Avkjøringen via Strandpromenaden gir et helt annet inntrykk. Med Park hotell på den ene siden og småbåthavnen på den andre er vi på vei inn i Sandefjord som hotell-, kur- og havneby. Dette forsterkes av møtet med Hvalfangstmonumentet og så Kurbadet på venstre side og havnen på høyre.

Det forslaget til Forsmann 3 som Sandefjord kommunes administrasjon, i Sandefjords Blad 16. juli 2016, presenterer som vedtak, viser at Landstads gate 5 er tenkt revet. Visuelt vil et gammelt småhus bli erstattet med en stor fireetasjers vegg. Dette vil rasere deler av dette verneverdige bybildet. Det vil derfor delvis også ødelegge byens ansikt.