1+1 Prosjektet som det heter, handler om å se hva det betyr å ha smågruppeundervisning for elever på barnetrinnet, 1.–4. trinn. Forskningen blir ledet av Nordisk Institutt for studier og innovasjon og er et studie som skal foregå over fire år. Prosjektet vil avsluttes i 2020.

Motivasjon og mestring

– Det er kjempespennende at vi på Framnes skole skal delta i et prosjekt der vi skal se på hva ekstra ressurser inn i matteundervisningen vil gjøre, sier rektor Tom Olav Guren.

Hele prosjektet går ut på at det skal testes ut om økt lærertetthet i matteundervisningen vil bedre resultatene til elevene.

– Matematikk er et fag som er veldig styrende for den enkelte elevs motivasjon og mestring på skolen. Derfor er det et viktig fag totalt sett, sier Guren.

Framnes er én av tre barneskoler i Sandefjord som får tilført ekstra lærerressurser. Tre andre barneskoler i kommunen er «kontrollskoler» der det ikke tilføres ekstraressurser. I tillegg til Sandefjord, er det åtte andre kommuner som deltar.

– For vår del betyr det at vi ska ta ut en lærer som blir vår dedikerte smågruppelærer. En av fordelene for oss er at erfaringen blir delt med lærerkollegiet underveis i prosjektperioden.

At det er kontrollgrupper, og et prosjekt med lang varighet fører til at det blir god forskning, mener leder for skole og barnehageutvalget Anne Strømøy.

– Vi vil få veldig god innsikt i om det er slik at det å få flere lærere inn i klasserommet og mattematikkfaget vil utgjøre enn forskjell på resultatet. Rent instinktivt tenker vi jo at det vil lønne seg, men om det stemmer, blir det veldig spennende å finne ut av, sier Strømøy.

Satser på matte

Resultatet av dette prosjektet vil veie tungt inn mot ressursbruken i framtiden, det at flere skoler fra Sandefjord skal være med å mene noe om dette er både Strømøy og rektor Guren glade og stolte over.

Skoler i Bugården skolekrets deltar allerede i et annet stort prosjekt «Tidlig innsats i matematikk». Det er også en satsing på å øke matteferdighetene til grunnskoleelever. Det at enda et prosjekt for å styrke matteundervisningen har kommet til Sandefjord, er et signal på at det jobbes godt på mange plan i administrasjon og skolene i byen, mener Guren og Strømøy.

Prosjektet skal opp til politisk behandling i Skole og barnehageutvalget onsdag.

1+1 prosjektet

Seks barneskoler (Framnes, Gokstad, Store Bergan, Mosserød, Sande og Virik) er valgt ut til å delta prosjektet.

Det er Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som i samarbeid med Senter for økonomisk forskning ved NTNU og Institutt for samfunnsforskning som skal undersøke effektene av økt lærertetthet i matematikkundervisningen.

Stortinget vedtok å bruke ca. 500 mill. koner over fire år på ekstra lærerstillinger i grunnskolen. Nær 400 millioner av disse går til ekstra lærerstillinger på 1.–4. trinn fordelt på ca. 300 skoler over hele landet.

Utover de 400 statlige millionene til økt lærertetthet, er 50 millioner avsatt til forskning på hvilke effekter forsøkene har.