I år blir disse idrettsanleggene prioritert

I 2020 er det avsatt 6,5 millioner kroner til rehabilitering av idrettsanlegg.