Forrige gang dette skjedde kastet hun roser på politikerne

Grethe Meyer Iversen ventet spent på avgjørelsen til politikerne i hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling. Ble det et ja eller ble det et nei?