Kommunevåpenet for den nye storkommunen Sandefjord er svart på gull og har uttrykket «Mot og styrke» som navn. Våpenet symboliserer en hvalfanger med håndharpun i en båt. Motivet gir assosiasjoner til Hvalfangstmonumentet.

LES OGSÅ: Dette kan bli Sandefjords nye kommunevåpen

Vedtaket ble gjort av Fellesnemnda for den nye kommunen tirsdag, og valget er i samsvar med innstillingen fra juryen. Bak forslaget står Erik Rastad fra Sandefjord, med senere utforming av heraldiker Jan Eide.

– Dette forslaget støtter jeg fullt og helt. Jeg er sikker på at det nye kommunevåpenet blir samlende for den nye kommunen, sier Hilde Hoff Håkonsen, som representerer Andebu Arbeiderparti.

– Dette vil løfte den nye kommunen fram, sier Arild Theimann fra Sandefjord Arbeiderparti.

– Mot og styrke kan alle i de tre kommunene assosiere seg med, sier Jan Tore Rui-Haugerød fra Stokke Høyre.

Det krever mot og styrke å slå seg sammen, og det krever mot og styrke å leve, sier Inga M. Krossøy fra Stokke KrF.

12 av 13 i Stokke Ap ønsker hvalhale

Selv om vedtaket ble gjort mot bare én stemme, må valget sies å være et kompromiss. Medlemmene i nemnda hadde alle konsultert med sine respektive partigrupper, og i alle de tre kommunene Andebu, Stokke og Sandefjord, ville flere ha de to andre alternativene juryen har lagt fram.

Som i Stokke Arbeiderparti.

– Vi hadde en grundig debatt. Av 13 stemte 12 for Hvalhalen, og det støtter også jeg, sier Nils ingar Aabol.

Han hadde flere innvendinger mot «Mot og styrke», som først ble lansert under navnet «Fangstmann».

Ifølge Aabol er ikke Hvalfangstmonumentet så kjent nasjonalt og internasjonalt som mange kanskje tror. Det er vanskelig å se at figuren står i en båt, og det virker primitivt med en fangstmann.

– Mindre voldelig uten spiss

Flere gikk lenger enn å kalle kommunevåpenet primitivt.

Som andre synes jeg det virker voldelig, sier Ole T. Hoelseth fra Sandefjord FrP.

Hoelseth var for øvrig den eneste som sa nei til "Mot og styrke". Begrunnelsen er at han vil beholde dagens kommunevåpen for Sandefjord.

LES OGSÅ: Facebook-kamp for kommunevåpenet

LES OGSÅ: Glem det gamle, det blir nytt kommunevåpen

Ordfører Erlend Larsen (H) i Stokke er enig i det voldelige uttrykket. Derfor vil han fjerne spydspissen, eller pila, fra våpenet.

–Nei, nei! ropte flere, deriblant Grethe Ødegård fra Stokke Høyre.

Også i Andebu Ap ønsker flere å fjerne spissen.

Uten spissen kan det virke som om han holder i en svingstang, eller noe annet, sier Aabol.

Kornakser populært i Andebu

Ordfører Bjarne Sommerstad (Sp) i Andebu ønsket helst et tredje alternativ, med tre kornakser, slik også hans partifeller i hjemkommunen ønsker. Aabol kaller et slikt valg "helt på trynet" å ha et kommunevåpen som representerer landbruk, når halvparten av innbyggerne bor ved kysten.

Jeg bare minner om at vi blir den største landbrukskommunen i Vestfold, sier Sommerstad.

Ifølge Bror-Lennart Mentzoni (Sandefjord KrF) representerer kornaksene livet og vekst. Dessuten kan hvalfangst gi enkelte negative assosiasjoner.

– Men med navneendringen til "Mot og styrke" går det, sier Mentzoni, som i utgangspunktet gjerne ville ha beholdt dagens kommunevåpen for Sandefjord, dersom det ikke lå som et premiss for den nye kommunen å utarbeide et nytt.

Også ordfører Bjørn Ole Gleditsch (Sandefjord Høyre) viste til dette premisset.

Men hadde jeg visst alle begrensningene i de heraldiske reglene, er det ikke sikkert jeg ville ha gått inn for å endre det vi har, sier Gleditsch.

LES OGSÅ: Tegnet folkevinneren

Som om ikke valget blant de tre alternativene var nok; flere ønsket andre farger på "Mot og styrke", først og fremst blått og hvitt.

Skal godkjennes i statsråd

Ifølge leder i komiteen for nytt kommunevåpen, Audun Tjomsland (Sandefjord Høyre), skal våpenet nå beskrives i heraldisk form, såkalt "blasonering". Deretter sendes det til Kommunaldepartementet for godkjenning.

Trolig blir våpenet endelig vedtatt i første statsråd etter ferien.