Utfordringer for bibliotekene: – Det er mulig at vi mister en generasjon

Det er blitt mer enn en trend. Det er et faktum. Vi låner færre bøker på biblioteket og medievanene våre har endret seg.