Debatter som vi tar nå, er viktige, for de vil legge føringer for den nye kommunen, og ikke minst for hvordan debattklimaet blir. At politikere evner å skape enighet og at lokalpolitikerne er konstruktive, er et gode. Men minst like viktig er det å ha et klima for en god og saklig debatt når det er grunn til det. Beslutninger blir bedre ved at viktige motforestillinger og argumenter kommer inn i prosessen, helst så tidlig som mulig.

I det lyset er det lokalavisas jobb å rette søkelyset på fakta og være arena for en saklig debatt nå i sammenslåingsprosessen. Denne uka har vi sett spesielt nøye på hvem som skal lede de politiske utvalgene i nye Sandefjord. Det viser seg at seks av syv topplederverv går til politikere fra dagens Sandefjord.

Situasjonen oppsto etter at nåværende stokkeordfører, Erlend Larsen, trakk seg som kandidat. Dernest viser det seg at kun to av ti ledere og nestledere i nye Sandefjord er kvinner.

LES OGSÅ: Stokke uten politiske ledere i den nye kommunen

Innbyggerne i nåværende Andebu og Stokke må være dem som avgjør om det førstnevnte er et problem, men det blir fort ødeleggende om vi ved enhver fordeling heretter må fram med millimetermålebåndet. Avgjørende her blir hva slags tillit politikerne selv klarer å skape på at de tenker like mye på alle i den nye kommunen.

LES OGSÅ: – Underlig at de ikke greier å finne flere flinke kvinner

Da er det et større problem at så få kvinner har fått lederverv. Det er tross alt et krav at utvalgene består av minst 40 prosent av begge kjønn. Da burde vi se en tilsvarende fordeling blant utvalgenes ledere. Det er dessuten bemerkelsesverdig at politikerne har foreslått en kraftig økning av godtgjørelsen for ledervervene, men likevel forteller at de sliter med å finne egnede ledere også blant kvinner. Da var det kanskje ikke rett medisin likevel?