Skjenkekontrollen og Sandefjord kommune: – Selvfølgelig er det viktig å hjelpe i nødssituasjoner

Kommunen har bestemte retningslinjer å følge i forbindelse med saksgangen i skjenkesaker.