Vestfoldmuseene får fem millioner ekstra å rutte med neste år. Disse fem millionene kommer som en påplussing i forhold til regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett for 2019.

1,6 millioner kroner går til Hvalfangsmuseet i Sandefjord, 2,5 millioner går til prosjektet med å realisere et nasjonalt Borgsenter i tilknytning til Slottsfjellsmuseet i Tønsberg og 900.000 kroner går til prosjektet «Det angår også deg».

Har snudd på krona

– Det er veldig gledelig at Vestfoldmuseene ble prioritert med fem millioner i ekstrabevilgninger i statsbudsjettet, sier avdelingsdirektør Dag Ingemar Børresen ved Hvalfangstmuseet.

Ifølge Børresen har de gjennom flere år redusert i forbruk og aktivitetsnivå. Hvalfangstmuseet har også hatt ansettelsesstopp. Slik har museet bygget opp ressurser for å få mulighet til å gjennomføre en modernisering av museet.

– Ekstrabevilgningen oppleves som støtte til dette arbeidet, sier Børresen.

Han forteller videre at museet søkte om ekstrabevilgning for å styrke Hvalfangstmuseets samfunnsrolle. Utviklingen av et bredere formidlingstilbud er et satsingsområde og økte besøkstall et mål.

– Bevilgningen er øremerket tilførsel av fagkompetanse for å styrke formidlingen for ulike målgrupper og satsingen er knyttet til Vestfoldmuseenes overordnete strategi og prioriterte arbeidsområder, forteller avdelingsdirektøren.

Ifølge Børresen viser ekstrabevilgningen at Hvalfangstmuseets arbeid er synlig også utenfor lokalmiljøet, og en anerkjennelse av at hvalfangsthistorien er viktig også i regional- og nasjonal sammenheng.

– Bevilgningen gir oss mulighet til å utvikle et bedre publikumstilbud i et fornyet museum, sier Børresen

– Deilig å få det vedtatt

I det opprinnelige forslaget til nasjonalt kulturbudsjett for 2019 lå det inne en samlet bevilgning til Vestfoldbudsjettene på 32.960.000 kroner. Dette blir nå økt med litt over fem millioner kroner til 37.992.960 kroner.

Direktør ved Slottsfjellsmuseet, som altså alene mottar halvparten av denne tilleggsbevilgningen, Lena Fahre, er naturlig nok i ekstra godt humør for tiden.

LES OGSÅ: Nils og Dag vil lokke flere besøkende til Hvalfangstmuseet

– Ja, selv om tilleggsbevilgningen har vært klar en liten stund nå, skal det bli deilig å endelig se den bli vedtatt. Dette betyr at vi kan få videre med planene våre når det gjelder å få dette borgsenteret på plass, forteller hun.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Dermed er det bare for Fahre og resten av staben på Slottsfjellsmuseet å fortsette arbeidet med også å få resten av finansieringen på plass.

– Det skal vi arbeide hardt med neste år. Vi vil søke både Tønsberg kommune og fylkeskommunen om 300.000 kroner fra hver i fast, årlig finansieringsstøtte. Dessuten søke en hel rekke private aktører og ulike stiftelser om bidrag. Jeg føler meg skråsikker på at borgsenteret nå vil bli etablert i løpet av de nærmeste årene, sier hun.

– Veldig hyggelig og stor stas

Kulturpolitiker og stortingsrepresentant Kårstein Løvaas (H) synes det er veldig hyggelig at Vestfoldmuseene nå får denne påplussingen i statsbudsjettet.

(Saken fortsetter under bildet)

 

LES OGSÅ: Her kommer hvalbåten «Southern Actor» til å ligge de neste tre årene

– Dette er resultat av et fellesarbeid fra regjeringspartienes representanter på Vestfoldbanken, hvor vi har lyktes i å få løftet disse prosjektene hos Vestfoldmuseene inn for kulturministeren. Vestfoldmuseene har også selv arbeidet aktivt for å nå dette målet. Dette er veldig hyggelig og stor stas, mener Løvaas.

Han mener at Vestfoldmuseene allerede er langt fremme når det gjelder organisering og utvikling.

– Nå kommer Vestfoldmuseene enda mer til å framstå som et «fyrtårn». Og det er jo noe å ta med seg videre, kanskje spesielt i forhold til museumsorganiseringen i Telemark når de to fylkene nå skal bli en region, fortsetter han.

LES OGSÅ: Det kan koste over seks millioner å reparere hvalbåten Southern Actor