Det vurderes å starte utbyggingsarbeid på Rødsåsen, der blant annet 85 boliger skal bygges.

Derfor har Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg innkalt til folkemøte onsdag kveld. Blant annet beboere, Vesterøy menighet, FAU og barnehagen har stilt spørsmål ved håndteringen av trafikksikkerhet for skolebarn på skoleveien dersom denne utbyggingen blir vedtatt.

Flere mener sikkerheten for barn ikke er godt nok i varetatt og utredet i planforslaget.

Utsatt to ganger

Representanter fra Sandefjord kommune vil være tiil stede på møtet for å informere om reguleringsplanen for området. Flere folkevalgte politikere er også inviterte.

LES OGSÅ: Beboere raser mot Rambøll-anbefaling i Rødsåsen

Planen er å bygge 85 boliger i form av småhus og leilighetsbygg fordelt i tre området rundt Rødsåsen.

Politikerne skal behandle planforslaget 20.februar. Behandlingen har tidligere blitt utsatt to ganger som følge av protester, mistillit til faglige utredninger og annet initiativ fra naboer.