Marthe (28) vil ha mange innspill fra deg

Sjøfront:  Hva vil dere med byen, spør landskapsarkitektstudent, Marthe Nordby Lileng? Foto: Privat

Sjøfront: Hva vil dere med byen, spør landskapsarkitektstudent, Marthe Nordby Lileng? Foto: Privat

Artikkelen er over 4 år gammel

Har du nye og spennende synspunkter på sjøfronten i Sandefjord? Da bør du ta kontakt med Marthe Nordby Lileng.

DEL

Marthe Nordby Lileng (28) er landskapsarkitektstudent ved NMBU. (Norges miljø og biovitenskapelige universitet på Ås).

Denne våren skal hun fullføre sin fem årige masterutdannelse. Hun er nå i gang med en avsluttende oppgave, som omhandler utvikling av det Norby Lileng mener er hjertet i Sandefjord, nemlig sjøfronten i sentrum.

– Jeg føler at det mangler noen holdepunkter, og vi trenger flere sosiale møteplasser, sier hun.

Både parkområdet og bryggeområdet har stort potensiale. Likevel er det viktig å bevare byens historie og identitet, mener hun.

Marthe Nordby Lileng er godt i gang med analysen. Hun har vært i kontakt med og fått hjelp av flere kommunale instanser.

Der ble hun forklart at det er et ønske fra kommunen å knytte byen mer sammen med sjøen. I dette ligger å videreutvikle områdene med gode publikumsarenaer, samt at sjøfronten bør gjøres mer tilgjengelig og at det skapes et aktivt miljø.

En slik utvikling mener Nordby Lileng er viktig for at Sandefjord fortsatt skal være attraktiv for feriegjester og innbyggere. Hun vil undersøke hvordan besøkende og fastboende i Sandefjord bruker sentrum og områdene langs sjøen. Hun vil også vite hvordan folk flest ønsker sjøfronten i sentrum i fremtiden. Hun har fått over hundre svar på sin nettside, men sier at hun trenger flere for å få et så godt bilde som mulig av det folk etterspør i området.

Her kan du svare:

Hvordan ser du for deg sjøfronten i Sandefjord sentrum i fremtiden?

Artikkeltags