Sandefjord Blad beklager at vi publiserte en påstand om at Hadia Tajik har gjort noe ulovlig. Dette er ikke dokumentert.

Sandefjords Blad beklager at vi publiserte en påstand om at Tajik endret sine opplysninger om utgifter på hjemsted for å få rett til skattefri pendlerbolig. Dette er ikke dokumentert.

Sandefjords Blad vil presisere at Tajik ikke er blant de 45 stortingspolitikerne som har fått varsel om skattekrav i juni 2022. Skatteetaten har undersøkt Tajik også, og slått fast at hun har handlet helt i tråd med regelverket.