De to Kosmos-tilknyttede personene hadde lite eller ingenting å gjøre med hovedlinjene i viktige beslutninger om SB

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Tidligere redaktør Jan Abrahamsen: Du tar mannen, og ikke ballen. I en diskusjon mellom to personer er argumentsekken tom når den ene fremholder at den andre ikke har greie på det han/hun snakker om – vi tar mannen isteden for ballen.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Tidligere nattredaktør i Sandefjords Blad gjør denne åpenbare tabben innen debatteknikk overfor meg.  Jan Abrahamsen omtaler i SB debatten mellom Audun Tjomsland og meg om eierskap i SB ved denne «ta mannen-metoden» i sin artikkel i SB av lørdag 8. oktober. Abrahamsen skriver blant annet at jeg ikke har greie på det jeg skriver om i SB. Basert på at jeg var midt i saken omtalte jeg nylig eierskapet som Kosmos hadde i SB på 1980-tallet.

Det dreier seg ikke om min person. En eventuell debatt med Abrahamsen om meg passer ikke i SBs spalter. Jeg deltar ikke i denne form for meningsutveksling og det er upassende og på grensen av uhøflighet for meg å uttale meg om hva jeg måtte mene om hva Abrahamsen har greie på eller ikke.  

I mange år på 1980- tallet var jeg som finansdirektør den aller nærmeste kollega til avdøde konsernsjef Bjørn Bettum, øverste leder av Kosmoskonsernet, som eide aksjer i SB.  For å sikre uavhengighet  utvirket Kosmos at "redaktørplakaten" inngikk i vedtektene i SB. 

Jeg personlig,  på vegne av Kosmos, foresto kjøpet og senere salget av konsernets SB-aksjer til Orkla Media. Det skjedde på mitt kontor i 10. etasje på Park Hotel; vegg i vegg med Bjørn Bettum.  Jeg deltok på den tiden også i en prinsippdebatt om næringslivets eierskap i media. 

Abrahamsen skriver at han i SB et par ganger på 1980-tallet fikk besøk av to navngitte personer som spurte om Kosmos var nevnt i SB dagen etter. Disse to Kosmos-tilknyttede personene hadde lite eller ingenting å gjøre med hovedlinjene i viktige beslutninger om SB og om andre forhold som var på Bettums og mitt bord. Styrearbeidet i SB gikk i andre retninger. I Kosmosstyremøtene, hvor jeg alltid var til stede sammen med Bettum,  var naturligvis også viktige SB-saker på sakslisten når det var naturlig.

Mitt anliggende nå er en reaksjon på en artikkel av tidligere SB-redaktør Tjomsland i SB.  Mitt syn er at han var "såra og vonbråten" da han sluttet i SB midt på 1980-tallet. Ifølge ham selv var Kosmos-eierskapet i SB viktig for beslutningen. 

Jeg gjentar det faktum at ingen i den øverste ledelse av Kosmos på noe tidspunkt "forlangte" at SB skulle skrive om Kosmos "omtrent hver eneste dag".  Enkelt sagt var vi ikke så dumme.

Om det var andre grunner enn at Kosmos eide aksjer i SB som førte til at redaktør Tjomsland fratrådte i SB midt på 1980-tallet og senere gikk inn i Braathen, vet ikke jeg. Kanskje var det også et ønske om å bli informasjonsansvarlig i Braathen hovedmotivet?

I parentes bemerkes at Braathen-systemet, hvor Tjomsland ble ansatt og som var hans arbeidsgiver, motarbeidet sterkt de interesser som ønsket en ekspansiv utvikling på Torp flyplass.

Abrahamsens personangrep på meg, om at jeg ikke har greie på hva som skjedde i SB for cirka 30 år siden og relaterte forhold, er avslørende og upassende for ham. Ta ballen, Abrahamsen!  

SB var en utmerket bedrift på alle måter. Det var blant annet derfor Kosmos kjøpte aksjene som senere ble solgt med god gevinst.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags