Sånn vil Kristen og Sjøfrontgruppa ha det i Carlsenkvartalet

Saltbrygga på Hølen i Østre Halsen og Holmen i sørlandsbyen Risør er Sjøfrontgruppas forbilder når de ser for seg et framtidig Carlsenkvartalet.