Sara var først på ulykkesstedet da Karolines bil skrenset og fløy ned en skråning: – Da jeg så Sara stoppe, tenkte jeg bare «Takk Gud!»

Torsdag kveld var Karoline på vei til en fest, da en elg dukket opp i kjørefeltet hennes og hun måtte svinge unna. Bilen skrenset, fløy ned en skråning, traff et kumlokk og gikk rundt flere ganger.