Som Sandefjords Blad har skrevet de siste ukene, er det en rekke steder funnet døde ærfugler og andre sjøfugler. Foreløpig obduksjon forteller at fuglene trolig har dødd av avmagring. Matmangelen setter fuglene i en usedvanlig sårbar situasjon.

– Derfor er det nå ekstra viktig å vise hensyn og ikke forstyrre fuglene unødig, sier Per Espen Fjeld i Statens naturoppsyn.

– For ærfugl som sulter, vil det å flykte unna for eksempel båter i høy fart være en stor tilleggsbelastning, og i ytterste konsekvens kan de dø av dette, legger han til.

Egg på bakken

Det er imidlertid ikke bare sult som gjør fuglene sårbare nå. Mange fugler er allerede i gang med å utvide familien, og svært mange av dem har reir på bakken.

Fagsjef Arne Christian Geving hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark oppfordrer alle til å ta ekstra hensyn i år og ikke minst være nøye med å overholde båndtvangen som trådte i kraft 1. april. En hund som ikke er under eierens kontroll, kan i et ubevoktet øyeblikk gjøre stor skade på fugleliv, både langs sjøen og i skogen.

– Vi ønsker at folk skal komme seg ut på tur i disse koronatider, men minner om at våren er svært tidlig i vår region. Vi har allerede fått rapporter om at grågåsa ligger på reir i Færder nasjonalpark. Trolig gjelder det for flere fuglearter langs store deler av kysten i Vestfold og Telemark.