Vi mener at alle barn skal ha mulighet til å delta i idrett, uavhengig av økonomi. Vi vil få flere barn fra fattige familier til å være med i idrettslag. Har du noe gang tenkt over hvor dyrt det er for noen foreldre å betale for at barna sine skal få drive med idrett på fritiden?

Vi tenker at idrett for barn og ungdom er altfor dyrt. For å være medlem i en turnforening i Sandefjord må man betale 6000 hvert eneste halvår, det samme gjelder dansing. Dette er mange som ikke har råd til dette, som for eksempel foreldre som har aleneomsorg for barn eller foreldre som har dårlig inntekt. For foreldre som har dårlig råd blir idrett ofte nedprioritert, noe som er veldig dumt. At barn ikke får drive med en aktivitet kan gjøre at de føler seg utenfor, ettersom mange av de andre i klassen deres kanskje gjør det. I tillegg er det sunt for alle barn å være i aktivitet. Å gi gode idrettstilbud til barn, er en god mulighet til å få flere til å bruke kroppen sin.

I tillegg til at foreldre må betale for at barna skal være medlem av en klubb eller et lag, kommer det mye på toppen. Man må for eksempel betale for utstyr, konkurranser eller treningsleirer. Hvis barnet ditt for eksempel driver med langrenn trenger man både ski, staver, skisko, treningstøy og kanskje rulleski. Alt dette koster veldig mye penger. Det er heldigvis ikke alle idretter hvor man trenger like mye utstyr, men noe trenger man alltids til alle typer idretter. Dersom foreldrene ikke har råd til utstyr til barna kan det hende at barna faller utenfor, og heller ikke får lyst til å drive med idretten lenger.

Det er enda flere kostnader ved idrett. Ikke bare må foreldre betale for medlemskap i klubber og utstyr, men også treningsleirer og konkurranser. De fleste idretter arrangerer treningsleirer. Dette koster ofte mye penger, noe ikke alle har råd til. Når det gjelder konkurranser i forskjellige idretter er det også ofte foreldre som må betale for at barna sine skal få lov til å være med eller for å reise til konkurransene. Å ikke få lov til å delta i konkurranser kan være en av tingene som får barn til å slutte i idretten sin.

Vi mener at idrett for barn må være mye mer tilrettelagt for alle grupper, også de med dårlig råd. Idrett må bli billigere. Vi ønsker at idrettslag må bli støttet mer, og de må bruke disse pengene på barn. Det holder ikke at noen familier får støtte slik at det ikke koster så mye å bli medlem i idrettslag. De må også kunne få lettere tilgang til utstyr. Vi tenker at idrettslag for eksempel kan få støtte til å kjøpe inn utstyr, som kan bli lånt ut til medlemmer. Idrettslag må også få penger slik at de kan betale mer av kontingenten til konkurranser eller treningsleirer. For å oppsummere må vi gi alle barn lik mulighet til å drive med idrett. For å få til det må kommunen tråkke til og bevilge penger til dette!

Skrevet av Celine Helland og Anne-Grete Løwe Stillerud, 1STK