Satt bakerst i salen, og gjorde et siste forsøk på å nå fram: Men Schei fikk ingen støtte. Ordførerens forslag vedtatt enstemmig og uten debatt.

Et par timer før møtestart fikk politikerne brev om oppsigelse og habilitet fra Miriam Schei. Ett minutt før møtestart satte hun seg bakerst i kommunestyresalen. Men forsøkene på å få gjennomslag, førte ikke fram.